Dorpshuis de Koeldert

Een thuis voor iedereen

Over ons

Dorpshuis De Koeldert bestaat momenteel uit een tweeledig bestuur te weten M Bambacht en A.Vendrig welke de belangen van de stichting vertegenwoordigen. Wij als bestuur zijn al enige tijd in gesprek met diverse partijen om te komen tot een besluit waarin er een dorpshuis ontstaat welke beter voldoet aan de wensen van deze tijd en welke mee kan met de ontwikkelingen welke er landelijk gaande is. 

In ons optiek is het dorpshuis een plek in het dorp waar iedereen welkom is en elkaar kan ontmoeten.


Voorzitter/ Secretaris: Martin Bambacht


Penningmeester: Arie VendrigStichting Dorpshuis De Koeldert

De Koeldert 30

4181 CK Waardenburg

Postbus 5

4180 BA

Waardenburg

KvK: 11031500

website: www.dekoeldert.com

 E-mailen
Bellen
Map
Info